HİZMET STANDARTLARI

 
T.C
ADANA VALİLİĞİ
SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARDI
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Çocuğun Kuruluşa Kabulü
1) Çocuk ile ilgili Sosyal İnceleme Raporu
2) Acil Onayı
3) Korunma Kararı
4) Nüfus Cüzdanı varsa Buluntu Tutanağı
5) Savcılık Talimatı ile alınması istenen çocuk ise çocuğun Genel Muayene Raporu istenmektedir.
30 Dakika
2
 
Gönüllü Başvuru İşlemleri
 
1) İkametgah Belgesi.
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3) Sabıka Kaydı Belgesi.
4) Sağlık Raporu.
5) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf istenmektedir.
20 Dakika
3
Arşiv Müracaatı
1) Dilekçe.
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi istenmektedir.
15 Gün
4
Bilgi Edinme
1) Gerekli Görülen Evraklar veya bilgiler.
15 Gün
5
Müracaatçı İşlemleri
1)  Dilekçe.
2) Sosyal Servis tarafından uygun görülen belgeler istenmektedir.
30 Gün
6
 
Çocuğun Ailesinin İzinli Alma Müracaatı
 
 
1)Dilekçe
2)İkametgah İl muhaberi, 
 
30 Gün
7
Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları
1) Alıma ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen idari şartnamede istenen belgeler.
Kamu İhale Kanununda Belirtilen Sürelere Uyulacaktır
8
Ayni Bağış Alımları
Yok
10 Dakika
9
 
 
 
 
Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi
(Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla
1.        Fatura
2.        Vergi borcu yoktur yazısı
3.        Çalışanlara ait Maaş bordrosu (imzalı)
4.        Çalışanlara ait maaşların banka hesaplarına yattığına dair banka dekontları,
5.        Hizmetin gerçekleştiği aydan önceki aya ait SGK Tahakkuk fişi,
6.        Hizmetin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait, Çalışanların sigorta primlerinin yattığına dair banka dekontları,
7.        Hizmetin gerçekleştiği aya ait SGK tahakkuk fişi (5510 sayılı yasaya göre yararlanılan prim indirim tutarını tespit edebilmek için gereklidir.),
8.        Yüklenicinin vergi veya sigorta prim borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
 
Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dahil 2000 TL ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir
7 İş Günü
10
Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması
 
1)Dilekçe
15 İş Günü
11
 
 
Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımı Ödemelerinin Mal Müdürlüğüne Bildirilmesi (Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla)

1.    Fatura
2.    Vergi borcu yoktur yazısı
3.    Yüklenicinin vergi borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
 
Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dahil 2000 TL ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir.
5  İş Günü
12
 
Ayni Nakdi Yardım Müracaatı
 
1)Eğitim-Öğretim Belgesi , Banka Hesap Cüzdan Fotokopisi
 
 
30 Gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.                                                                                  

İlk Müracaat Yeri:Kuruluş Müdürlüğü                                                      İkinci Müracaat Yeri     : İl Müdürlüğü  
İsim                       :Haydar TECİRLİ                                                            İsim                         : Neslihan İpek KOBANER
Unvan                    :Kuruluş Müdürü                                                     Unvan                            : İl Müdürü
Adres                     :Yeşil Oba Mah. 46180 Sok. No:25/1                       Adres                            : Yeni Valilik Binası D Blok K:2
                                                    01210,Seyhan,ADANA                                                                                    Seyhan,ADANA
Telefon                 : (322) 427 25 07-08                                                 Telefon                         : (322) 458 84 24
Faks                       : (322) 427 25 09                                                      Faks                              : (322) 458 84 23
e-Posta                  : adanasevgievleri@aile.gov.tr                               E-posta                            : adana@aile.gov.tr